Ας ετοιμάσουμε μαζί την φωλιά του.

Jun 22 , 2021

Ας ετοιμάσουμε μαζί την φωλιά του.

Ονομάζεται φώλιασμα, και ξεκινά από αυτό που συμβαίνει στη φύση και τα ζώα.

Πρόκειται για την ανάγκη που προκύπτει γύρω στα τέλη της εγκυμοσύνης, η μέλλουσα μαμά να ετοιμάσει το δωμάτιο και το περιβάλλον του μωρού που θα έρθει στον κόσμο.

Η ετοιμασία του δωματίου, ή αλλιώς της φωλιάς, δεν είναι απλά ένα ζήτημα οργανωτικό και πρακτικό, είναι μία διαδικασία ψυχολογικής προετοιμασίας και συγκέντρωσης για αυτό που πρόκειται να συμβεί.

Ας το κάνουμε μαζί.

Ο μπαμπάς μπορεί να εμπλακεί σε αυτή τη φάση της ετοιμασίας του δωματίου. Θα είναι και για αυτόν ένας τρόπος να αντιληφθεί την παρουσία του μωρού. Η μαμά ωστόσο, ζει την παρουσία του μωρού, αν και σταδιακά με έναν πολύ άμεσο τρόπο, αισθανόμενη τις κινήσεις του και την παρουσία του. Για τον μπαμπά, αντίθετα, η συνειδητοποίηση της πατρότητας έρχεται πιο δύσκολα.

Η συμμετοχή του μπαμπά.

Η συμμετοχή του μπαμπά μπορεί να είναι τόσο στις κοινές επισκέψεις στο γυναικολόγο, στην ετοιμασία της τσάντας για το νοσοκομείο, αλλά και την επιλογή των χρωμάτων για τους τοίχους, των σχεδίων στις κουρτίνες και τη γενική εικόνα ενός δωματίου που είναι ακόμη άδειο και σύντομα θα γίνει ο πυρήνας της μελλοντικής σας ζωής.