Τάισμα και αυτονομία του παιδιού

Jun 22 , 2021

Τάισμα και αυτονομία του παιδιού

Από ψυχολογικής πλευράς, το τάισμα είναι η πρώτη σημαντική στιγμή μερικής απομάκρυνσης και ως εκ τούτου αυτονομίας, από τη μητρική φιγούρα.

Εδώ θα βρείτε κάποιες συμβουλές για να βοηθήσετε το παιδί σας να ανεξαρτητοποιηθεί. 

Το τάισμα αποτελεί μία ευαίσθητη διαδρομή, όχι μόνο από διατροφικής πλευράς αλλά πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της αυτονομίας του παιδιού. Είναι λοιπόν σημαντικό να οδηγήσετε το παιδί σας σε αυτή την τόσο γοητευτική διαδρομή, όπου θα αισθανθεί, μπουκιά-μπουκιά, πιο αυτόνομο και ανεξάρτητο.

Σεβαστείτε τους ρυθμούς του

Αρχικά είναι σημαντικό να σεβαστείτε τους ρυθμούς του μωρού, βοηθώντας ώστε η ευαίσθητη μετάβαση να γίνει με ήρεμο τρόπο. Δεν χρειάζεται πίεση ή εξαναγκασμός, το ίδιο το παιδί θα εκδηλώσει τα πρώτα σημάδια πως είναι έτοιμο για την αλλαγή, θα το δείτε να περιπλανάται κατά τη διάρκεια του φαγητού, δείχνοντας περιέργεια για ότι τρώνε οι γονείς ή τα μεγαλύτερα αδέρφια.

Αποφύγετε οποιαδήποτε πίεση

Σε κάθε περίπτωση, η τροφή  θα πρέπει να προσφέρεται δίχως κανέναν εξαναγκασμό, ακόμη και προσπαθώντας ξανά αργότερα. Στην πραγματικότητα, τα μικρά έχουν περιέργεια, αλλά και μια φυσιολογική δυσπιστία όταν πρόκειται να δοκιμάσουν νέες τροφές. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε επιβολή, ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει άρνηση του παιδιού που θα διαιωνίζεται.

Στο τραπέζι πάντα με χαμόγελο

Οι στιγμές του ταίσματος δεν πρέπει να συνοδεύονται από άγχος και εντάσεις, το φαγητό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε ως επιβράβευση ούτε ως τιμωρία. Από τη συμπεριφορά των γονιών εξαρτάται η θετική στάση του παιδιού απέναντι στο φαγητό που θα το ακολουθεί μέχρι την ενήλικη ζωή του.